Beleid privé-gegevens relaties Spotlak.nl

  • Deze website is en blijft volledig toegankelijk zonder registratie
  • De gegevens bij registratie worden gebruikt om relaties van actuele informatie te voorzien, per post, telefoon, face to face of e-mail.
  • Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik en worden niet aan derden overgedragen of doorverkocht.
  • Uw gegevens kunnen achteraf verwijderd of gewijzigd worden door een e-mail te zenden aan info@spotlak.nl met als titel 'verwijder' of 'wijzig' en de opgave van uw wijzigingen.
  • Voor feedback of bijkomende vragen zijn wij 24/7 bereikbaar via +31 20 2610 117 of per e-mail info@spotlak.nl